Login
Main menu

Popis skraćenica

Uobičajene skraćenice koje se koriste u projektu diple.org su:

BH
Brčanskih Hrvata
CID
International Council of Dance
CIOFF
International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts
DTKB
Digitalizacija tradicijske kulturne baštine
EFCO
European Folklore Cultural Organization
ETF
Elektrotehnički fakultet
FPMOZ
Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti
FSR
Fakultet strojarstva i računarstva
HFS
Hrvatska folklorna skupina
HKUD
Hrvatsko kulturno umjetničko društvo
HKD
Hrvatsko kulturno društvo
HKSD
Hrvatsko kulturno sportsko društvo
HMI
Hrvatska matica iseljenika
IFD
Izvorno folklorno društvo
IFG
Izvorna folklorna grupa
IGF
International Groups of Folklore
IOV
The International Organization of Folk Art
KPD
Kulturno prosvjetno društvo
KUD
Kulturno umjetničko društvo
SAKUD
Savez amaterskih kulturno umjetničkih društva
UBP
Udruga Bosanske Posavine
UHAKUD
Udruga hrvatskih amaterskih kulturno umjetničkih društava
UNESCO
United Nations Educational, Scientificand Cultural Organization
ZU
Zavičajna udruga

Kontakt podaci Društva za DTKB

Adresa:   Društvo za DTKB,  Dobrič bb,  88 220 Široki Brijeg,  BiH
Tel:  + 387 63 375 668; 
Fax:  + 387 39 706 796;
web: www.diple.org;    
e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Predsjednik:  mr. sc. Toni Marić, dipl.ing.el. 
                    (mob: + 387 63 375 668; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )

Za projekt diple.org e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine

Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine (Društvo za DTKB) osnovano je 2008. godine. Inicijativa za osnivanje Društva za DTKB došla je od članova UHAKUD u BiH s namjerom da se digitalizaciji materijala vezenih za tradicijsku kulturnu baštinu Hrvata u BiH posveti veća pozornost.

Digitalizacija i prezentacija materijala, o radu tradicijskih kulturno umjetničkih stvaratelja, čine osnovne aktivnosti Društva za DTKB; cilj im je da se kroz obrađene i prezentirane materijale omogući cjelovit uvid u rad jednog kulturno-umjetničkog društva, pojedinačnog stvaratelja, folklornog događanja ili zbirke starina.

Društvo za DTKB surađuje s FSR-om Sveučilišta u Mostaru, FPMOZ-om Sveučilišta u Mostaru, ETF-om Univerziteta u Sarajevu, UHAKUD-om u BiH i sekcijom CIOF-a BiH. Projekt digitalizacije sadržaja, vezanih za tradicijsku kulturnu baštinu, Društvo za DTKB prezentiralo je na nekoliko stručnih međunarodnih konferencija i to:

  • 1. Međunarodni simpozij digitalizacije kulturne baštine Bosne i Hercegovine,  Sarajevo, 2008., izlaganje i rad pod nazivom „Multimedijalna prezentacija izvornih kulturno umjetničkih društava na Internetu“,
  • 4. Konferencija o integrativnoj zaštiti, Banja Luka, 2009., izlaganje i prezentacija pod nazivom „Izgradnja multimedijalne baze i prezentacija tradicijske narodne baštine na Internetu“,
  • 2. Međunarodni simpozij digitalizacija kulturne baštine Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2010., izlaganje i rad pod nazivom „Izgradnja multimedijalne baze tradicijskih kulturno umjetničkih stvaratelja”,
  • 1. Međunarodni kongres folklorista „Tradicijska kultura-poveznica u integraciji regije“, Mostar, 2010., izlaganje i prezentacija pod nazivom „Izgradnja multimedijalne baze i prezentacija materijala o stvarateljima i njegovateljima tradicijske kulturne baštine“.


Predsjednik Društva za DTKB je mr. sc. Toni Marić, dipl.ing.el..

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakt

Adresa: Dobrič bb,
88220 Široki Brijeg, BiH
Tel:  + 387 63 375 668;
Fax: + 387 39 706 796;
Web: www.diple.org
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

FacebookG+Twitter