Diple.org - Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine

Popis skraćenica

Uobičajene skraćenice koje se koriste u projektu diple.org su:

BH
Brčanskih Hrvata
CID
International Council of Dance
CIOFF
International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts
DTKB
Digitalizacija tradicijske kulturne baštine
EFCO
European Folklore Cultural Organization
ETF
Elektrotehnički fakultet
FPMOZ
Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti
FSR
Fakultet strojarstva i računarstva
HFS
Hrvatska folklorna skupina
HKUD
Hrvatsko kulturno umjetničko društvo
HKD
Hrvatsko kulturno društvo
HKSD
Hrvatsko kulturno sportsko društvo
HMI
Hrvatska matica iseljenika
IFD
Izvorno folklorno društvo
IFG
Izvorna folklorna grupa
IGF
International Groups of Folklore
IOV
The International Organization of Folk Art
KPD
Kulturno prosvjetno društvo
KUD
Kulturno umjetničko društvo
SAKUD
Savez amaterskih kulturno umjetničkih društva
UBP
Udruga Bosanske Posavine
UHAKUD
Udruga hrvatskih amaterskih kulturno umjetničkih društava
UNESCO
United Nations Educational, Scientificand Cultural Organization
ZU
Zavičajna udruga
©DTKB 2010-2014 | Izrada: dragancavar.com