Izgradnja multimedijalne baze izvornih tradicijskih kulturno umjetničkih stvaratelja.

DTKB

Cilj

kroz obrađene i prezentirane materijale omogućiti cjelovit uvid u rad jednog kulturno-umjetničkog društva, pojedinačnog stvaratelja, folklornog događanja ili zbirke starina.

Vizija

DTKB želi prenijeti informacije o aktivnostima na području njegovanja, istraživanja i promoviranja tradicijske kulturne baštine Hrvata u BiH.

Korišteni resursi

Projekt je pokrenut uz svesrdnu potporu članova UHAKUD-a, CIOFF-a i mreže KUD-ova na teritoriju cijele BiH

Institucije akademske i kulturne zajednice - podupiratelji

foto Izložbe tradicijskih glazbala / muzičkih instrumenata u BiH

vodi Sekcija mladih CIOFF® BiH kao dio globalnog projekta CIOFF®-a. Partner u realizaciji projekta je Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine (Društvo za DTKB) koje sudjeluje u obradi materijala i osigurava dostupnost putem web-a.

Materijale predstavljene na ovoj stranici prikupile su i obradile Ana Marić iz Širokog Brijega i Dženita Osmanović iz Puračića.
U pripremi je održavanje ove izložbe po CIOFF®-ovim festivalima u Bosni i Hercegovini i u drugim državama.
Foto izložbe

Predstavljanje Zbornika radova predavača sa Seminara folklora Hrvata u BiH

U prostorijama HD Herceg Stjepana kosače u Mostaru u subotu 21. ožujka u 19 sati trebala se održati svečana promocija Zbornika radova predavača sa Seminara folklora Hrvata u BiH.

Zbornik sadrži radove predavača sa Seminara folklora (15 radova), podijeljenih na tematske cjeline.
Usljed globalne pandemije CoVID19 predstavljanje je odgođeno za bolja vremena.
Foto izložbe

Materijali i obrasci

Pridružite se stotinama profesionalaca koji pomažu u prikupljanju, obradi i očuvanja podataka o tradicijskoj kulturnoj baštini.

DTKB na diple.org

Društvo za DTKB (Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine) vodi projekte prikupljanja, obrade, digitalizacija i promoviranje materijala o ENKB (elementi nematerijalne kulturne baštine). Osnovne koncepte aktivnosti Društva za DTKB definira UNESCO konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine iz 2003. Društvo za DTKB stavilo je naglasak na festivale folklora jer su to mjesta gdje se redovito pojavljuju baštinici ENKB i prezentiraju iste.

Connect with us