Uobičajene skraćenice koje se koriste u projektu diple.org su:

BH  Brčanskih Hrvata
CID  International Council of Dance
CIOFF  International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts
DTKB  Digitalizacija tradicijske kulturne baštine
EFCO  European Folklore Cultural Organization
ETF  Elektrotehnički fakultet
FPMOZ  Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti
FSR  Fakultet strojarstva i računarstva
HFS  Hrvatska folklorna skupina
HKUD  Hrvatsko kulturno umjetničko društvo
HKD  Hrvatsko kulturno društvo
HKSD  Hrvatsko kulturno sportsko društvo
HMI  Hrvatska matica iseljenika
IFD  Izvorno folklorno društvo
IFG  Izvorna folklorna grupa
IGF  International Groups of Folklore
IOV  The International Organization of Folk Art
KPD  Kulturno prosvjetno društvo
KUD  Kulturno umjetničko društvo
SAKUD  Savez amaterskih kulturno umjetničkih društva
UBP  Udruga Bosanske Posavine
UHAKUD  Udruga hrvatskih amaterskih kulturno umjetničkih društava
UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
ZU  Zavičajna udruga

DTKB na diple.org

Društvo za DTKB (Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine) vodi projekte prikupljanja, obrade, digitalizacija i promoviranje materijala o ENKB (elementi nematerijalne kulturne baštine). Osnovne koncepte aktivnosti Društva za DTKB definira UNESCO konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine iz 2003. Društvo za DTKB stavilo je naglasak na festivale folklora jer su to mjesta gdje se redovito pojavljuju baštinici ENKB i prezentiraju iste.

Connect with us